خانم ویرگول

اینطوری است که وقتی به ویرگول میرسی، باید کمی مکث کنی!

دیه کوفتگی پا دقیقا چقد میشه بگین حساب کنم

برگشته میگه :این هزار و سیصد مال کیه؟

گفتم: من و دوستم. دو نفر.

گفت:  هزار و چارصد میشه کرایه ت.

گفتم:نفری شیشصد و پنجاس.

گفت:من هفتصد میگیرم.

زهره سرش رو کرد تو ، گفت: اشتباه می کنید شما.

پیاده شدم.

 

چند ثانیه بعد، دنده عقب گرفت، کوبید به پام، گازشو گرفت و رفت.

قبلش سرشو از شیشه کرد بیرون گفت: دیگه ماشین منو سوار نشین.

:|

+ ویرگول ; ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/٧
comment نظرات ()