خانم ویرگول

اینطوری است که وقتی به ویرگول میرسی، باید کمی مکث کنی!

من و جناب روان شناس(1)

جناب روان شناس: به من اعتماد داری؟

ویرگول:نوعچ!

جناب روان شناس: فرزندم! چون من مرد می باشم به من بی اعتمادی؟

ویرگول: بلی! تا قسمتی یعنی!

جناب روان شناس: در کناری  به مطب یک خانم روان شناس باز می شه خب، چرا اومدی اینجا؟

ویرگول:راستش رو بگم؟

جناب روان شناس: البته! البته!

ویرگول: مامانم به من گفت دارم میرم دکتر پوست، میای تنها نباشم؟ منم گفتم آره! بعد در رو که باز کرد دیدم آوردتم پیش شما...!

جناب روان شناس : :|

+ ویرگول ; ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
comment نظرات ()