خانم ویرگول

اینطوری است که وقتی به ویرگول میرسی، باید کمی مکث کنی!

دو نقطه پرانتز رو به بیرون

هر جای عالم هستی که باشم، توی بهترین حالت فیزیکی و متافیزیکی، روحی و جسمی، شب عروسی ام هم که باشه خوب بلدم چطور غصه بخورم که هفده درصد اکسیژنی که با هر بار تنفس در جو زمین تو میدهم و پانزده درصدی که بازپس میدهم، به حد کفایت زهرمارم شود.

مشکل اصلی اینجا شروع می شود که بعد این همه سال، چطور خوشحال بودن، خوشحال ماندن را، یادم رفته.

+ ویرگول ; ۸:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/۱۱
comment نظرات ()