خانم ویرگول

اینطوری است که وقتی به ویرگول میرسی، باید کمی مکث کنی!

ناخنامو نگفت چرا ولی

ناخن ها و موهایم را بلند می کنم بعد از این همه سال مثل پسرهای کوچه خیابانی گشتن، فقط چون عطیه جان یک  روز برگشته گفته «موهاتو بلند کن میخوام دس کنم توش!»

+ ویرگول ; ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/٥
comment نظرات ()