خانم ویرگول

اینطوری است که وقتی به ویرگول میرسی، باید کمی مکث کنی!

اگر قاتل بودم(2)

اگر قاتل بودم آدم هایی که با مرتب کردن وسایل آدم و دورریختن هر آنچه به نظرشان غیرضروری می رسد به آرامش دست پیدا می کنند، نه تنها می کشتم، بلکه حتی وسایلشان را مرتب می کردم و هر آنچه به نظرم غیرضروری بود میریختم دور. اینجوریاست.

+ ویرگول ; ۸:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٢/٢
comment نظرات ()

اگر قاتل بودم(1)

اگر قاتل بودم یکی از دسته افرادی که می کشتم نره دودکش هایی بودند که درست وقتی باران بهاری به اوج رسیده و هوا غرق لطافت است سیگار به دست و معشوق بر کف(!) برای قدم زدن میایند بیرون.

+ ویرگول ; ٦:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/۱/٢۳
comment نظرات ()