ویرجینیا وولف

قیچی خرچ خرچ دور سرم می پرخد و با هر طره موی خرمایی، یک دسته فکر و خیال می ریزد زمین. راست می گفت؛ رسم خوبی است.

"ما زن ها رسم خوبی داریم. زمانه که سخت می گیرد شروع می کنیم به کوتاه کردن ناخن‌ها، موها، حرف ها و رابطه ها!"

دست می کشم دور گردنم که سبک شده و لای موهایم که انگشت هایم از طول جدیدشان جا می خورند...خاطره ها با جاروی دستی هدایت می شوند به زباله دارن تاریخ...و کاش خودم هم سبک بشوم.

/ 0 نظر / 11 بازدید