3.

درنظر گرفتن کلمات کلیدی برای وبلاگ از آن کارهایی است که نظم ذهنی فوق العاده می خواهد. که آدم بداند زین پس قرار است در فلان و فلان و فلان دسته ها مطالبش را بگنجاند یا قالب کلی نوشته هایش به بهمان و بهمان و بهمان دسته تقسیم می شود. من هیچوقت طی این چندین و چند سال وبلاگ نویسی از پس این یک کار هم بر نیامدم. یعنی کلا جز قسمت باز کردن «ارسال مطلب جدید» و تند تند تایپ کردن تقریبا از پس هیچ قسمت وبلاگ داری بر نیامدم اصولا.

/ 0 نظر / 4 بازدید