عین کف دست

-الو؟ سلام خاله جان...بله مرسی...بله؟ مامان هست...؟ام... گوشی!

[هوار رو به اتاق ما]: به خاله بگم مامان بیمارستانه؟!

[هوار از سوی اتاق ما]: نه حالش بد میشه! بگو رفته بیرون!

-...ببخشید خاله جان مامان رفته بیرون...بله، چشم، سلام برسونین، خداحافظ!

/ 3 نظر / 24 بازدید
3سوت

حالا مامان خوبه؟!

مگهان

دعا و آرزوهای خوب برات ... هیچی نمی تونم بگم شاید بهتره سکوت کنم...

منِ گذشته

مادر مادر مادر.... مادراباید همیشه سلامت باشن.مادرا نباید مریض بشن. باید همیشه خونه باشن[ناراحت]