با این سرعت عمل خوبه فیس بوک ندارم

تا همین یک دقیقه پیش، ویرگول در سی سالگی یک "مارال بزرگه" داشت و یک "هستی کوچیکه". تا اینکه نمیدونم چرا تصمیم گرفت یه "تیفانی" داشته باشه و یه "بلادونا"!

حالا تیفانی رو نمیدونم ولی در مورد بلادونا باید بگم هزار بار به میم گفتم این کتاب هابیت رو برداره بره بیرون از خونه چالش کنه ، گوش نمیده که...هزاری من اگه این کتابای هری پاترو نمی دادم کتابخونه اسم تیفانی طفلک رو عوض کرده بودم. مثلا گذاشته بودم آرامنیا ملی فوآ. یا آبرکرومبی یوآن!(حقیقتا بچه های رولینگ خدا رو شکر کنن قبل اینکه به دنیا بیان مامانشون نویسنده نبود-آخری البته جون سالم در نبرد از این فاجعه- مثلا تصورشو بکنین، آلبوس پرسیوال والفریک برایان رولینگ هستم، فرزند ارشد!+آبرکرومبی یوآن، آرامنیتا ملی فوآ و آلبوس پرسیوال والفریک برایان دامبلدور از کاراکتر های نگون بخت هری پاترند!

/ 3 نظر / 5 بازدید
زردالو

نمیدونم در این لحظه مغز من از کار افتاده یا متنی که نوشتی خیلی ثقیله [نیشخند]

چپ دست

هیچی دیگه خدا رو شکر من کتاب خون نیستم وگرنه به این درد ها دچار میشدم[خنده]

دکمه

هان؟ اینا که گفتی خوردنی هستن؟