تحول

نسبت به یه دختر چادری روکش مذهبی  دار با اخلاق های بسیار نکوهیده توسط مذهب ابراز انتقاد کردم که این چه چادریه سرته با این اخلاق و کردار، بعد حدس می زنید چی کار کرد؟ عکس وایبرش رو برداشت یه بی چادرش رو گذاشت.

/ 0 نظر / 9 بازدید