که قسمتت نباشد این

سلام، دوباره منم...

من یه دوست لازم دارم، یکی که فرار نکنه...

یه فرشته برام بفرست، بهترین فرشته ای که داری رو...

 

و خدا صدای لیلو رو شنید، و بی احساس ترین آدم فضایی کهکشان ها رو براش فرستاد. خدا اونقدر روی بند «فرار نکنه» تمرکز کرد که یادش رفت لیلو یه «دوست» میخواست. 

 

پیشنهاد: لیلو و استیچ.

/ 0 نظر / 35 بازدید