من و جناب روان شناس (2)

جناب روان شناس: شما باید خوابت رو منظم کنی، تغذیه ت کنترل ببشه، هفته ای سه روز هم ورزش کنی.

ویرگول: قربان جسارتا من چهار روز هفته رو از صبح تا شب دانشگاهم، یه روزشم از صبح تا عصر، اون دو روز هم تعطیله!

جناب روان شناس: پس برو بمیر.

لبخند ملیح.

/ 1 نظر / 5 بازدید