بچه زدن ندارد

حقیقت این است که من وقت هایی که از خشم یا ناراحتی در حال انفجارم خودم را میزنم. مثل سانگ توی خاک غریب.  چون خودم تنها کسی است که زورم بهش میرسد و مطمئنم پس فردا خرم را نخواهد گرفت.

/ 9 نظر / 17 بازدید
دیبا

سلام دوست عزیز.[نیشخند] دقیقا

نسترن

دردت میاد خوب دخترجان

آبو

کار خوبی می کنید.

الی

حیفی، نزن خودتو![نیشخند]

فرشته

خوددرگیری داری!!!خخخخخخخخخخخخخخخ

ندا

من والا جرات همینم ندارم!

زردالو

یه پیشنهاد خوب برات دارم. شوهر کن شوهرتو بزن [نیشخند] قبلشم مهریه رو خیلی بالا بگیر که جرئت نکنه طلاقت بده. ولی حواست باشه بچه نیاری با این وضع [خنثی] جدای از شوخی... بیا بغلم نازنازی [بغل] من که به اندازه کافی بقیه میزنن لهم میکنن. در نتیجه خودم، فقط خودمو بغل میکنم و تو آینه قربون خودم میرم [نیشخند]