اهم و مهم

دکتر می گوید:هدفون در بلندمدت روی شنوایی تاثیر نامطلوب داره.

من اضافه می کنم: و شنیدن صداهای ورای هدفون از پشت در بسته اتاق، در کوتاه مدت روی روان تاثیر ناجوانمردانه.

پیشنهاد: Someone Like Me

/ 8 نظر / 14 بازدید
Mr.S.A

چه راست میگویی

کامران

یعنی این رو گفتی و کردی کبابم

اناهيتا

متاسفانه والدين محترم و مسئولين گرام باور نمي كنند