مازوخیسم محبوب من

خوندن کتابای این بابا -پل استر- همیشه باعث میشه تا چند وقت حس کنم سردرگمم. یه جور ترسناک طوری.

واسه همین همیشه تلاش میکنم هرچندوقت یه بار یه چیزی ازش تو دست و بالم بیاد.

/ 5 نظر / 4 بازدید
چپ دست

آورین به شوما که اهل مطالعه هستید ،ولی من نیستم[نیشخند]

زردالو

هومممم... مازوخیسم :) جالبه [متفکر]

دکمه

منم همین مدلی ام گاهی...

رندک

تا اینجاشو خوندم... نمیدونم چرا از سر بیکاری یا کنجکاوی یا مزه ی خاص نوشته هات ... الانم که میخوام برم کار دارم نمیگم چه بی خود وقتمو تلف کردم.... یه افرین بهت میگم نه برای قلمت نه برای دانشگات نه برای هوشت نه برای بابات یا عطیه یا مامان بهارت ... میگم افرین چون جسارت نگارش خود واقعی تو داری یا لاقل من این جوری دیدم[گل]