آدم متقارنی ام کلا.

هروقت میرم پیاده روی حواسم هست پای چپم درست روی همون تعداد کاشی یک مدل بره که پای راستم میره. میشمرم حتی. سه تا زرشکی پای چپ، دوتا و نصفی پای راست.

/ 4 نظر / 4 بازدید
متــــی

چـقـــــــــــــــدر جالبه که منم دقیقا همین کار رو میکنم [نیشخند]