این علی شیرازی واقعا به چی دلش خوشه؟؟

اتفاق بدی که با هر وبلاگ عوض کردن سر من میاید پاک شدن آرشیوم نیست که هدر شدن مخاطبانم است. هی باید دوره بیفتم محارم را خبر کنم و غریبه ها را دست آشنایی بدهم و...!

 

اتفاق میمون این روزها اینکه بلاگفا آی پی ام را از کامنت گذاری منع می نماید:‏|‏ من مانده ام با دست توی حنا و جماعتی بلاگفایی که دل تنگشانم...!

/ 2 نظر / 4 بازدید
چپ دست

اصن یکی از دلایل من واسه رفتن از بلاگفا همین قاطی بازیاش بود.

دوچشم

ماروبه خونه ی جدیدت راه میدی؟[چشمک]