دل باز

از آنجا که عطیه جان بسیار حرف گوش نکن می باشد، پست قبلی را خوانده...بعد هم  امروز با یک عدد لقمه نان بربری-گوجه-پنیر مخصوص عطیه پیچ آمد دنبالم مترو که آشتی کنیم، و قدم زدیم و حرف.

بعد هم همین، چشم نخورد و همینطوری بماند اسپند دود کنید!

/ 0 نظر / 10 بازدید