جام هم خالی نیستا...ولی...

به این نتیجه رسیدم که مامان را نبینم تا وقتی مرخص بشود از بیمارستان...مطمئنم تمام بغض هایی که این چند وقت فرو خوردم یکجا خواهند ترکید...

 

میگویند احساس ندارد؟ بگویند...!

/ 1 نظر / 3 بازدید
زردالو

انشالله که بغض ها نترکیده به لبخند تبدیل بشه [قلب]