دانشمندان مفت خور کدوتنبل

اوایل فیلم Her، یه قسمتی هست که تئودور خوابش نمی بره، اون توگوشی مخصوصش که باهاش همه کاراشو انجام میده میذاره تو گوشش و شروع می کنه به گشتن بین آدمایی که اونا هم تو اون شب خاص خوابشون نمی بره، تا یکی رو پیدا کنه باهاش صحبت کنه.

وقتایی که تنهام و حوصله م سر رفته و با گوگل داریم «کی از اون یکی حوصله سر بر تره» بازی می کنیم، فکر می کنم کاش واقعا یکی دیگه بود که حوصله ش سر رفته بود و تو اون لحظه خاص می خواست یکی براش نق نق کنه و گوگل ما رو به هم معرفی می کرد. لَری داری چه می کنی پس؟!

 

+البته تو همون سکانس بعدش تئودور به غلط خوردن میفته!

/ 4 نظر / 12 بازدید
آبو

شاید چون دانشمند ها هیچ وقت حوصله شون سر نمیره به فکر همچین مسئله مهمی نیفتادند.

غلط خوردن؟ نداریما!

ندا

گذشته از پست معرفی فیلم را میچسبیم!