خوابهای قبل از در به دری

دیشب خواب می دیدم یک پسره ای هستم بسیار عضلانی و آفتاب سوخته با تی شرت سیاه و شلوار جین سنگشور روشن که نشسته ام رو به روی خانم ویرگول روی یک صندلی چرخان مشکی، دور مچ دست چپم هم جای زخم است ناشی از تلاش ناموفق برای خودکشی با تیغ. دختره هم هی بروبر  عوض اینکه راست توی صورت من نگاه کند جای زخمم را نگاه می کرد و فکر می کرد حتما یک جوری دستش را ببرد که بمیرد چون جایش می ماند و افت کلاس دارد خلاصه. درست یادم نیست درباب چگونگی زدن رگ نصیحتش می کردم یا چی. ولی یادم هست صندلی خیلی خوب و راحتی بود.

 

+خواب ها رو تگ کنم؟

/ 3 نظر / 4 بازدید
چپ دست

چقدر هم خشن خواب دیدی . آره تگ کن

متــــی

اماااااااااااااااااین از این خواب ها ... منم گاهی از این خواب ها میبینم . جالبه اینقدر توی خواب بهم فشا میاد که وسط های خواب به خودم میگم مِتـــــی خوابی؟؟؟ بیدار شو و یه لحظه با تو=مام توانم سعی میکنم چشمم رو باز کنم، و باز میکنم ... [اوه] خیلی خیلی بهم بد میگذره و داغون میشم ...

!