گاهی بهتر است فراموش کنی...

هیچ هم داشتن حافظه قوی موهبت الهی نیست...

/ 6 نظر / 4 بازدید
ستاره رحمانی

سلام دوست گلم... سايت خيلي زيبايي داري... اگه افتخار ميدي به سايت منم يه سر بزن و سايت خودتو ثبت کن، خوشحال ميشم از حضورت... منتظرتم

ستاره رحمانی

سلام دوست گلم... سايت خيلي زيبايي داري... اگه افتخار ميدي به سايت منم يه سر بزن و سايت خودتو ثبت کن، خوشحال ميشم از حضورت... منتظرتم

ستاره رحمانی

سلام دوست گلم... سايت خيلي زيبايي داري... اگه افتخار ميدي به سايت منم يه سر بزن و سايت خودتو ثبت کن، خوشحال ميشم از حضورت... منتظرتم

ستاره رحمانی

سلام دوست گلم... سايت خيلي زيبايي داري... اگه افتخار ميدي به سايت منم يه سر بزن و سايت خودتو ثبت کن، خوشحال ميشم از حضورت... منتظرتم

ستاره رحمانی

سلام دوست گلم... سايت خيلي زيبايي داري... اگه افتخار ميدي به سايت منم يه سر بزن و سايت خودتو ثبت کن، خوشحال ميشم از حضورت... منتظرتم

متــــی

واقعا باهات موافقم، گاهی فکر میکنم کاش میشد سلکتیو آدم فراموش کنه، چیزهایی که دلش میخواد رو با اراده خودش بتونه فراموش کنه ...