# ویرگولانه
امروز فهمیدم یک مزیت نسبت به بقیه دارم. بلدم غلت بزنم! +اینقدر کار سختیه واقعا؟! نیم ساعت وقت برد آموزشش!!
/ 12 نظر / 4 بازدید