تا پنجشنبه

و مامان راهی بیمارستان می شود...

 

دیشب که من از دانشگاه آمدم و «سلام» و «شام چی داریم» ی زیر لب قرقره کردم و افتادم توی تخت و خوابیدم تا خود صبح، تمام خانواده مادری جمع شده بودند خانه مان، تا یک نیمه شب . یک جور وداعیه و دل گرمی. صبح زود خاله آمد دنبال مامان، وسایلش را با مهارتی که دوران پرستار بودنش کسب کرده جمع کرد و با بابا راهی شدند...

 

با اینکه اعتقادی بهش ندارم ولی ...دعا کنید...

/ 2 نظر / 2 بازدید
زردالو

اوه عزیزم حتماً دعا میکنم ... مهم نیست تو اعتقاد داشته باشی یا نه. مهم حتی این نیست که اثر داشته باشه یا نه. مهم دل مادرته که با چی گرم باشه و مهم روحیه و امید مادره. به نظر من دعا یعنی امید و دلگرمی به خوبی داشتن و خوبی رو خواستن. انشالله حالشون خوب بشه. ما رو بی خبر نذار :-*

آسیه

آرزو میکنم حالِ مامانت زودتر خوب شه...[گل]