راه حل

برای رها شدن از همه ی تردید هام بین درست و غلط، شاید بیشتر از همه به یه اشتباه بزرگ احتیاج داشتم، یه اشتباه به بزرگی تو...به خوبی تو...

/ 0 نظر / 3 بازدید